ارتباط برخط مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در برنامه رادیویی بی واسطه

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در ارتباط برخط با صدای مرکز سمنان، به سوالات و مشکلات مردمی در حوزه برق پاسخگویی کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان با عنوان این مطلب گفت: مدیرعامل این شرکت در برنامه بی واسطه و طی 30 دقیقه به مسائل و مواردی که از سوی مشترکان طرح موضوع گردیده، به صورت مبسوط پاسخگویی نموده است.

ابوالفضل همتی بیان کرد: در این برنامه موضوعاتی شامل نحوه اطلاع رسانی خاموشی های برنامه ریزی شده، بیمه مشترکان برق و نوسان ولتاژ برق مطرح گردیده و مدیرعامل این شرکت توضیحات لازم را پیرامون سه مورد مطرح شده تشریح کرد.

وی یادآور شد: دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان با شماره تلفن 33435151 ، آماده دریافت مسائل و مشکلات مشترکان برق است و مردم شریف استان می توانند موارد احتمالی خود را در حوزه ماموریت برق طرح موضوع نموده و رسیدگی و پاسخگویی خواهد شد.