ارتباطات فوق توزیع کهریزک- بهارستان در پست ۲۳۰ کیلوولت بهارستان برق دار شد.

به منظور افزایش ظرفیت، قابلیت اطمینان شبکه وتأمین برق مطمئن مشترکان محدوده اسلامشهر – گلستان ، ضمن استفاده صد در صدی از تجهیزات ساخت داخل، ارتباطات ۶۳ کیلوولت کهریزک- بهارستان در پست ۲۳۰ کیلوولت بهارستان برق با هزینه ای بالغ بر سی میلیارد ریال برق دار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای […]

به منظور افزایش ظرفیت، قابلیت اطمینان شبکه وتأمین برق مطمئن مشترکان محدوده اسلامشهر – گلستان ، ضمن استفاده صد در صدی از تجهیزات ساخت داخل، ارتباطات ۶۳ کیلوولت کهریزک- بهارستان در پست ۲۳۰ کیلوولت بهارستان برق با هزینه ای بالغ بر سی میلیارد ریال برق دار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران ، “مهدی بهروز” مجری طرح خطوط فوق توزیع؛ با تاکید بر استفاده از تولید داخل مانند برج های دومداره و چهارمداره تلسکوپی و دومداره فلزی، یراق آلات، سیم هادی و مقره تشریح کرد: خط ۶۳کیلوولت کهریزک-نصیرآباد به بی شماره ۱ در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت بهارستان متصل شد.
وی ادامه داد: این خط به طول ۱۰۰۰ متر خط دومداره مشبک و تلسکوپی در محدوده پست بهارستان انجام شده است.
مهندس بهروز هدف از اجرای این پروژه را تقویت خط ۶۳کیلوولت کهریزک-نصیرآباد و ارتباط خطوط نامبرده به پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت جدیدالاحداث بهارستان (گلستان) عنوان کرد و ادامه داد: این امر در تعدیل بار پست-های ری گازی ، نصیر آباد و پرنیان تأثیر بسزایی خواهد داشت
وی در پایان، تأمین تجهیزات و احداث خطوط ارتباطی پست بهارستان با دومدار به پست های نصیرآباد و کهریزک را از دست اورد های اجرای طرح یاد شده ذکر کرد.

 

اجرای طرح تغذیه موقت پست ۶۳ کیلوولت شهید خرازی تهران

با هدف افزایش قابلیت اطمیان شبکه و امکان تامین برق مشترکان جدید منطقه غرب تهران، پروژه ورود و خروج خط ۶۳کیلوولت وردآورد- سیاردارو پخش – سایپا در پست ۶۳کیلوولت شهیدخرازی، با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال به انجام شد.

“مهدی بهروز” مجری طرح خطوط فوق توزیع؛ با اعلام این خبر تشریح کرد: با توجه به آماده نبودن خط دائم تغذیه پست شهید خرازی، طرح اولیه به صورت T-Off تعریف شده بود که با وجود برخی مشکلات بهره برداری، در نهایت مطابق ابلاغ معاونت برنامه ریزی و تحقیقات، طرح یاد شده تبدیل به طرح موقت ورود و خروج خط وردآورد – داروپخش – سایپا در پست شهید خرازی شد و با وجود تغییر طرح در زمان اجرای کار به انجام رسید.
وی در ادامه، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، امکان توسعه آینده ، افزایش قابلیت مانور شبکه، امکان تغذیه پست شهید خرازی از پست های وردآورد و سایپا و امکان جمع آوری و آزادسازی پست سیار داروپخش با انتقال خروجی های پست یاد شده به پست دائم شهید خرازی را از جمله دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای این طرح عنوان کرد.