ارائه نکات مدیریت بهینه مصرف برق در برنامه رادیویی پرتو

کارشناس شرکت توزیع برق استان در یازدهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو بیان داشت:  ضرورت استفاده از کولرها، به ویژه کولـرهای گـازی برای رسیدن به دمـای مطلـوب بیش از پیش احسـاس می شود، بنـابراین باید راهکارهایی در این زمینه مورد نظر قرار دهیم. محمدعلی نصیری افزود: نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه که موجب جلوگیری از اتلاف […]

کارشناس شرکت توزیع برق استان در یازدهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو بیان داشت:  ضرورت استفاده از کولرها، به ویژه کولـرهای گـازی برای رسیدن به دمـای مطلـوب بیش از پیش احسـاس می شود، بنـابراین باید راهکارهایی در این زمینه مورد نظر قرار دهیم.

محمدعلی نصیری افزود: نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه که موجب جلوگیری از اتلاف قابل توجهی از انرژی می شود، قرارگیری این دستگاه در مسیر باد به علت کاهـش فشار برکـولر، باعـث افـزایش بازدهی آن و در نتیجه کاهش مصرف انرژی می گردد.

وی اضافه کرد: ظرفیت برودتی کولرهای گازی باید متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی محل از نظر دما و رطوبت باشد، بنابراین کولرهای بزرگتر از ظرفیت، موجب مصرف بی مورد انرژی خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: استفاده همزمان از لوازم گرمازای خانگی مانند اجـاق گـاز، سمـاور و لامپ های متعـدد باعث افزایش گرمای محیط کار و زندگی شده و نیاز به استفاده از کولر را دوچندان می کند.

نصیری اظهارداشت: استفاده از سیستم های سرمایش موضعی، پرهیز از  روشن ماندن کولرها به صورت مداوم، بازکردن پنجره ها هنگامی که هوای بیرون محل سکونت خنک باشد، بستن درب و پنجره ها در روزهای گـرم، تمیزنمودن سیستم های سرمایش به طور منظم ، تنظیم ترموستـات کولـرهای گازی بـرروی 24 تا26 درجـه سانتی گراد و خاموش کردن دستگاه های برودتی در هنگام تـرک ساختمان، به عنـوان نکـات سـاده مـدیریت مصرف برق هستند که بارعایت آنها می توان 10 الی 15 درصد در مصرف انرژی صرفه جوئی نمود.

گفتنی است: استفاده به موقع از لوازم برقی پرمصرف و سیستم های سرمایشی خصوصا در فصل گرم سـال، به عنوان مطلبی است که در بخش نمایشی “آقا و خانم پیک” توسط عوامل صدای مرکز سمنان پخش شد.

لازم به ذکر است: “حسین کوثری” از شهرستان شاهرود با ارسال متنی با مضمون ” نصب حبـاب منـاسب برای لامپ های کم مصرف جهت افزایش انعکاس نور، از راه های صرفه جویی در مصرف برق است” به عنوان برنده مسابقه بهترین جمله پیرامون مدیریت بهینه مصرف برق معرفی گردید.