ارائه مطالعه موردی شبکه توزیع اهواز در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای SIRED

مقاله “دستاوردهای اجرای سیستم اتوماسیون توزیع، مطالعه موردی شبکه توزیع اهواز” در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای SIRED توسط کارشناسان ارشد شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیمان سلمان پور بندقیری، اکبر نوزاد آمنه و حامد حشمتی ارائه شد. به گزارش روابط‌عمومی؛ در این کنفرانس دستاوردهای اجرای اتوماسیون توزیع به طور موردی در شبکه توزیع نیروی برق اهواز […]

مقاله “دستاوردهای اجرای سیستم اتوماسیون توزیع، مطالعه موردی شبکه توزیع اهواز” در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای SIRED توسط کارشناسان ارشد شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیمان سلمان پور بندقیری، اکبر نوزاد آمنه و حامد حشمتی ارائه شد.
به گزارش روابط‌عمومی؛ در این کنفرانس دستاوردهای اجرای اتوماسیون توزیع به طور موردی در شبکه توزیع نیروی برق اهواز موردمطالعه قرار گرفت.
بر اساس این مقاله ارائه شده، صورت فعال بودن ریکلوزرهای منصوبه در پست‌های فوق توزیع اهواز،۱۶ درصد انرژی توزیع نشده ناشی از خاموشی‌های خودکار کاسته خواهد شد این امر علاوه بر هزینه‌های اقتصادی ناشی از نصب و فعال‌سازی ریکلوزرها، کاهش خسارات مادی بر اساس تبعات اجتماعی ناشی از کاهش میزان خاموشی‌های بدون برنامه در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد شهر اهواز به‌عنوان فاکتوری مهم مدنظر قرار گرفته خواهد شد.
لازم به توضیح است؛ شبکه توزیع انرژی الکتریکی بخش مهمی از یک سیستم قدرت به شمار می‌آید که ارتباط میان سیستم انتقال و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌سازد و اساسی‌ترین وظیفه شرکت‌های توزیع علاوه بر تأمین به‌موقع برق متقاضیان، تداوم برق با کیفیت مناسب برای مشترکین می‌باشد.
گفتنی است؛ در این مقاله مباحثی با عنوان شبکه هوشمند، رویکرد سه ستونی به شبکه هوشمند، اتوماسیون و اندازه‌گیری در شبکه توزیع، هوشمندسازی شبکه توزیع نیروی برق، ارزیابی اقتصادی و……. ارائه شد.