ارائه راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در دستگاه های اجرائی

در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان مهدیشهر، راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در دستگاه های اجرایی ارائه شد. مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر در این نشست با بیان این که حدود پنج درصد انرژی کل  استان در این شهرستان مصرف می گردد اظهار داشت: 41 درصد مصرف انرژی به بخش خانگی، 42 درصد در صنعت و […]

در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان مهدیشهر، راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در دستگاه های اجرایی ارائه شد.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر در این نشست با بیان این که حدود پنج درصد انرژی کل  استان در این شهرستان مصرف می گردد اظهار داشت: 41 درصد مصرف انرژی به بخش خانگی، 42 درصد در صنعت و کشاورزی و مابقی در سایر مصارف استفاده می شود.

حسین حافظی با اشاره به نحوه مشارکت ادارات در برنامه کاهش پیک بار تابستان گفت: بهره گیری از مولّدهای برق اضطراری، مهم ترین نوع همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه در ساعات اوج مصرف برق در روز محسوب می شود.

وی با عنوان این که خاموش کردن لوازم برقی غیرضرور در ساعات اداری، یکی از راه های مدیریت بهینه مصرف به شمار می رود افزود: خاموش نمودن دستگاه های سرمایشی پس از اتمام ساعت کاری و کنترل چک لیست های خود ممیزی انرژی ساختمان های اداری توسط نماینده یا رابط انرژی هر اداره، نقش مهمی در بهینه سازی مصرف ایفا می کند.

وی همچنین در این نشست تاکید کرد: خاموش نمودن لامپ های اضافی و غیرضرور و استفاده از نور طبیعی روز، تنظیم دمای سیستم های سرمایشی بر روی 24 درجه سانتی گراد، بهره مندی از دور کند کولرهای آبی و نصب سایه بان بر روی کـولرها، از جمله اقـدامات بدون هزینه ای می باشند که در کاهش اوج مصرف برق تاثیرگذار هستند.