ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت عالی رسالت حقیقی شرکت آبفا آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان و قائم مقام و معاونین و مدیران مالی و برنامه ریزی و بودجه در طی دو روز با رعایت پروتکل های بهداشتی درسالن کنفرانس شرکت برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان و قائم مقام و معاونین و مدیران مالی و برنامه ریزی و بودجه در طی دو روز با رعایت پروتکل های بهداشتی درسالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان ضمن تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای همکاران، ابراز امیدواری نمودند شرکت آب وفاضلاب بتواند رسالت حقیقی خود که خدمات استاندارد و با کیفیت عالی است به انجام رسانده و در این راستا با برنامه ریزی دقیق و مدون و کارآمد و مطابق با استاندارد های تعریف شده به هدف واقعی خود برسد و در جهت ارتقای نظام مدیریت طرحها و پروژه ها به منظور انجام مناسب و مطابق زمان و هزینه پروژه ها و ایجاد ساختار اقتصاد مهندسی در پروژه ها و اتمام طرحهای نیمه تمام جدیت کامل داشته باشند.
وی همچنین نسبت به رعایت بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ و کاهش هزینه های جاری و اجتناب از اعمال هزینه های غیر ضروری تاکید نمودند .
وی یادآورشد که بحث نگهداری از تاسیسات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است که با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب وعدم توجه درست به نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی مشترکین وافزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد.لذا باید مدیران استانی به این امر مهم و حیاتی اهتمام ویژه داشته باشند .
وی افزود : با برنامه ریزی دقیق با هدف کاهش این تعمیرات و هزینه های مربوط به آن،  خواهد توانست با بهره گیری از تکنیکهای بازرسی دوره ای، زما نبندی سرویس ها، ارائه برنامه های مدون و سایر بازدیدهای پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه نقش بسزایی داشته باشند.
مهندس ایمانلو با توصیه بر واقعی نمودن درآمدها در قبال هزینه ها، همچنین وصول مطالبات سررسید گذشته ، نسبت به پایش مشترکین جهت شناسایی انشعابات تغییر کاربری شده و خدمات بهینه و درست به مشترکین و نصب انشعابات فاضلاب در ظرفیت های خالی تاکید نمودند .
وی از مدیران شهرستان های تابعه خواست که با برنامه ریزی دقیق و اصولی جهت برون رفت از تنش ناشی از کمبود آب در پیک مصرف سال اقدامات شاخص و عملی برداشته تا شاهد قطعی و کمبود آب در سطح استان نباشیم.