اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی حریم و بستر مجاری آبی گلستان

در پنجمین جلسه کارگروه آزادسازی تصرفات بستر و حریم مجاری آبی شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری و دیگر اعضا، از اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی حریم و بستر مجاری آبی گلستان در سال جاری خبر داده شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، […]

در پنجمین جلسه کارگروه آزادسازی تصرفات بستر و حریم مجاری آبی شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری و دیگر اعضا، از اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی حریم و بستر مجاری آبی گلستان در سال جاری خبر داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این جلسه مهندس تیموری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت و رییس کارگروه اظهار کرد: دستگاه های نظارتی پیگیری جدی در خصوص اعمال موارد قانونی قانون توزیع عادلانه آب هستند و از این رو وظایف حاکمیتی در این زمینه شامل شناسائی تصرفات در بستر و حریم رودخانه ها، تشکیل سابقه، صدور اخطاریه به متصرفین و پیگیری در محاکم قضائی با اولویت بازه های آزادسازی سراسری پیشنهادی سال 1400 به طور مستمر انجام و باجدیت پیگیری گردد.
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: مبلغ اعتبار ابلاغی آزادسازی سراسری بستر و حریم مجاری آبی در سال 1400 در سطح استان، به میزان 30 میلیارد ریال بوده است که به 3 پروژه اجرائی آزادسازی سراسری شرق استان، مرکز استان و غرب استان و یک پروژه نظارت بر عملیات آزادسازی سراسری تقسیم بندی شد که پیگیری لازم در راستای عقد قرارداد پروژه های مذکور در حال انجام است.

همچنین در این جلسه مقرر شد ناظر پروژه آزادسازی سراسری رودخانه گرگانرود در محدوده شهرهای گنبد و آق قلا، گزارش مکتوب و اخرین مستندات از وضعیت پروژه های مذکور را که در حال انجام است در اسرع وقت ارائه نماید.