اختصاص ۲۰ میلیون متر مکعب از پساب تهران به صنعت

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب از پساب اختصاص به صنعت دارد، گفت: به زودی صنایع زیادی در جنوب تهران با مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب برای استفاده از پساب در نیاز‌های صنعتی خودشان قرارداد امضاء خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، عباسعلی مصرزاده با اشاره به اینکه برای فروش ۱۰ میلیون متر مکعب پساب سالانه در بورس مجوز اخد شده است، گفت: هر میزان صنایع مصارف غیر شرب و بهداشتی را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، این پساب در شهر تهران به اندازه کافی وجود دارد و می تواند نیاز کل صنایع را در این بخش تامین کند.

مصرزاده ادامه داد: صنایعی که پایین دست تصفیه خانه‌های ما قرار می‌گیرند برای تامین نیاز ۱۰۰ درصد آن‌ها پساب وجود دارد و مشکلی از این جهت وجود ندارد. بستر و زیرساخت فراهم شده عرضه پساب در بازار بورس می‌تواند شروع خوبی برای تسری به این هدف باشد.

بر اساس بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲و الزام استفاده از پساب در صنایع در محل‌هایی که پساب وجود دارد، برداشت آب از منابع  زیرزمینی و سدی برای مصارفی به جز  بهداشتی و شرب باید محدود شود. با این رویکرد وزارت نیرو با توجه به تشدید منابع آبی در کل کشور می‌تواند با استفاده از این ظرفیت قانونی بخش صنعت را به استفاده از پساب مجاب کند که این امر به برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمنی و ایجاد ارزش افزوده کمک می‌کند و علاوه بر این، موجب افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت این منابع آبی می‌شود. این در حالیست که چنانچه در بخش کشاورزی از آب‌های تجدیدپذیر راندمان استفاده از آب خیلی مطلوب نباشد و به انواع مختلفی دچار هدرفت می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو قصد دارد تجربه برق در بازار بورس را در بخش آب هم تعمیم دهد، تصریح کرد: در مرحله نخست حجم پسابی را که واگذار می‌کنیم، در تابلوی بورس عرضه می‌شود و خریدار همین حجم را در بستر بورس از ما خریداری می‌کند. بر این اساس مشابه برق، قصد داریم گواهی هم عرضه کنیم و با منابع مالی حاصل از آن، علاوه بر ایجاد بخشی از زیرساخت ها،  تاسیسات فاضلاب را هم توسعه دهیم.

 

پساب خروجی تمام تصفیه خانه‌های فاضلاب در کل کشور تحت کنترل است

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با اشاره به روش‌های گندزدایی فاضلاب، گفت: گندزدایی فاضلاب همانند آب با روش‌های متداولی که در دنیا هم مرسوم هست از جمله کلر زنی، اشعه یو وی و ازن زنی انجام می‌شود. به عنوان مثال بخشی از تصفیه خانه جنوب تهران با گاز کلر، بخشی هم با اشعه یو وی و بخشی هم در تصفیه خانه‌های محلی با آب ژاول و در بخش‌هایی از کشور با کلر مایع گندزدایی انجام می‌شود.

وی افزود: در تصفیه فاضلاب همانند آب برای اطمینان از کیفیت پسابی که از تصفیه خانه خارج می‌شود متناسب با نوع استفاده‌ای که برای آن پیش بینی شده، استاندارد تعریف و ابلاغ شده است و بر اساس این استاندارد محیط زیست کشور مشخص می‌شود که برای استفاده در بخش کشاورزی، صنعت، تخلیه آب سطحی یا تغذیه آب‌ها  هرکدام به چه درجه از تصفیه باید برسد.

وی با بیان اینکه این استاندارد شاخص‌ها و مولفه‌های متعددی دارد که توسط آزمایشگاه‌های معتبر کنترل می‌شود، خاطر نشان کرد: همانطور که آب قابلیت شرب پیدا می‌کند، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت‌های وزارت نیرو، ضمن نمونه برداری و  انجام تست در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه، چنانچه بار آلودگی داشته باشد، انعکاس می‌دهد و اگر در چارچوب استاندارد باشد مشکلی برای شرب وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه اکنون ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال پسابی است که از تصفیه خانه خارج  و عمده آن برای کشاورزی دشت ورامین و بخشی در ری اختصاص پیدا می‌کند، یادآور شد: این درحالیست که پساب خروجی تمام تصفیه خانه‌های فاضلاب در کل کشور تحت کنترل است و سازمان حفاظت از محیط زیست مسئولیت کنترل کیفیت پساب را دارد، از طرفی شرکت‌های آب و فاضلاب هم به آزمایشگاه و کارشناسان خبره مجهز هستند و بعد از کنترل دستگاه نظارتی خارج از مجموعه وزرات نیرو، کنترل‌های ثانویه دارند و در صورت مواجه با مشکل، اعلام اخطار می‌کنند تا اصلاحات لازم انجام شود.