مدیرعامل برق لرستان خبرداد:

اختصاص چهارکانال فرکانس اختصاصی رادیویی به شرکت توزیع برق لرستان

مهندس مهران امیری افزود: با توجه به اهمیت موضوع : کارگروهی جهت عقد قراداد با شرکت های مورد تایید سازمان مقررات رادیویی تشکیل شده است تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به عملیاتی نمودن این موضوع اقدام نمایند. در ادامه معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت ضمن قدردانی از حمایت ها و پیگیری های سرپرست شرکت، ابراز داشت: کسب مجوز از سازمان مقررات رادیویی 2 سال به طول انجامید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان، سرپرست شرکت توزیع برق استان با اعلام خبر فوق ابراز داشت: مجوز، پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی شامل 5 دستگاه ریپیتر، 27 دستگاه بی سیم ثابت، 170 دستگاه بی سیم خودرویی، 110 دستگاه بی سیم دستی و هم چنین چهار کانال فرکانس اختصاصی رادیویی از سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشوربرای این شرکت صادر گردید.

مهندس مهران امیری افزود: با توجه به اهمیت موضوع : کارگروهی جهت عقد  قراداد با شرکت های مورد تایید سازمان مقررات رادیویی تشکیل شده است تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به عملیاتی نمودن این موضوع اقدام نمایند.

در ادامه معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت ضمن قدردانی از حمایت ها و پیگیری های سرپرست شرکت، ابراز داشت: کسب مجوز از سازمان مقررات رادیویی 2 سال به طول انجامید.

مهندس حسینی مهر با اشاره به اینکه اقدامات فوق موجب افزایش پوشش بی سیمی اکیپ های عملیاتی در استان می شود، گفت: از مزایای این موضوع میتوان به کاهش زمان خاموشی ها و افزایش ایمنی اشاره نمود.