احداث ۴۰ هزار متر شبکه توزیع برق در شهرستان دامغان

به منظور تامین برق مشترکان شهرستان دامغان و ایجاد ظرفیت سازی جدید، ۴۰ کیلومتر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف هوایی و زمینی احداث شد. مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با عنوان این مطلب اظهار داشت: نصب یک دستگاه اتوبوستر در جاده معلمان مربوط به فیدر سرکویر، احداث ۲۳ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت جاده بشم، جا به […]

به منظور تامین برق مشترکان شهرستان دامغان و ایجاد ظرفیت سازی جدید، ۴۰ کیلومتر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف هوایی و زمینی احداث شد.

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با عنوان این مطلب اظهار داشت: نصب یک دستگاه اتوبوستر در جاده معلمان مربوط به فیدر سرکویر، احداث ۲۳ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت جاده بشم، جا به جایی شبکه و پست های هوایی روستاهای صلح آباد، قوشه و خیابان شهید آیت، نصب ۲۰ سِت کات اوت و چهار دستگاه سکسیونر گازی در سطح شبکه ۲۰ کیلوولت شهرستان و تبدیل شبکه فشارضعیف سیمی روستاهای اگره و حسین آباد دولاب به کابل آلومینیومی خودنگهدار، به عنوان اقدامات شاخص این مدیریت مربوط به سال قبل است.

سید محمدحسین ترابی بیان داشت: ۴۰ ایستگاه هوایی توزیع برق با ظرفیت پنج هزار و ۳۱۵ کیلوولت آمپر، در سطح شهرستان دامغان بهره برداری و در مدار قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که عملیات تبدیل ۱۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف هوایی سیم مسی به کابل خودنگهدار، از جمله اقدامات به اجرا درآمده است گفت: طرح اصلاح و تعمیرات ۲۲ کیلومتر شبکه توزیع برق نقاط مختلف شهرستان، توسط اکیپ های بهره برداری این مدیریت اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: دایر نمودن ترانس عمومی روستای وامرزان جهت بهبود ولتاژ، احداث شبکه ۲۰ کیلوولت در ادامه فیدر زرین به سمت شاهرود برای افزایش پایداری خطوط برق رسانی و همچنین عملیات بهینه سازی و جا به جایی ترانس عمومی روستاهای جزن، کلاته ملا و مومن آباد، به عنوان برنامه های پیش بینی شده ای است که درنظر است اجرایی شوند.

ترابی بااظهار این که در طول سال قبل، ۶۸۰ پروژه ی عمرانی برق رسانی در شهرستان دامغان به بهره برداری رسیده افزود: مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال برای پروژه های موردنظر هزینه صرف شده است.