احداث ۳۱ مجتمع آبرسانی و ساماندهی فاضلاب در روستاهای کردستان

شرکت آبفا کردستان برنامه ای میان مدت برای ایجاد ۳۱ مجتمع آبرسانی روستایی در استان تعریف کرده که اعتبار پیش بینی شده برای انجام آن ۳۸۰۰ میلیارد ریال است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، تاکنون برای اجرای طرح ایجاد ۳۱ مجتمع آبرسانی روستایی ۲ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است و با […]

شرکت آبفا کردستان برنامه ای میان مدت برای ایجاد ۳۱ مجتمع آبرسانی روستایی در استان تعریف کرده که اعتبار پیش بینی شده برای انجام آن ۳۸۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، تاکنون برای اجرای طرح ایجاد ۳۱ مجتمع آبرسانی روستایی ۲ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است و با تکمیل آن ۱۹۱ هزار نفر جمعیت روستایی در استان از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند ‌خواهند شد.

در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز و اجرای این مهم، گامی بلند در راستای توسعه آبرسانی روستایی برداشته می‌شود و شاخص بهره‌مندی از آب شرب بهداشتی در روستاهای استان از ۶۵ به ۷۵ درصد ارتقاء خواهد یافت.

همچنین، در حال حاضر شاخص بهره‌مندی روستاهای استان در زمینه دفع بهداشتی فاضلاب  ۱.۷ درصد است که اگرچه این رقم از میانگین کشوری (۴۵ صدم درصد) بالاتر است، اما با این وجود تلاش برای بهره‌مندی تعداد بیشتری از روستاها از شبکه جمع‌آوری فاضلاب در حال انجام است.

از یک هزار و ۶۷۷ روستای استان، فقط ۱۶ روستا دارای شبکه جمع‌آوری فاضلاب هستند و سایر روستاهای کردستان از سیستم جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب محروم هستند که نیاز است اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد.

یکی از برنامه‌های شرکت آبفا کردستان دفع بهداشتی فاضلاب ۱۳۳ روستا است که فاضلاب این تعداد روستا موجب آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود و ساماندهی فاضلاب آنها نیازمند یک هزار میلیارد ریال اعتبار است.

از دیگر برنامه‌های این شرکت، ساماندهی فاضلاب ۱۰۰ روستا با اعتبار یک هزار میلیارد ریال است که در شعاع ۱.۲ کیلومتری از سدهای استان قرار دارند؛ ضمن آنکه ساماندهی فاضلاب ۴۳۰ روستای دیگر در حوضه آبریز سدها و در فاصله بیش از ۱.۲ کیلومتری از سدها قرار گرفته اند از دیگر برنامه های شرکت در حوزه فاضلاب به شمار می رود.