احداث ۱۶ کیلومتر شبکه توزیع برق در زرندیه

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه از احداث 14کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود 2کیلومتر شبکه فشار ضعیف از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش برقآب، مدیر توزیع برق شهرستان زرندیه از احداث ۱۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود ۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف استفاده کرده است. این اقدامات برای بهبود امنیت و کیفیت توزیع برق در شهرستان انجام شده است. علاوه بر این، محسن فتاحی نیز از احداث ۱۸۹۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار، احداث ۳۶ دستگاه پست هوایی عمومی و اختصاصی، نصب ۳۸۴ اصله پایه و نصب ۱۰۶ دستگاه چراغ ۷۰ وات بخار سدیم اقدام کرده است. این اقدامات باعث بهبود زیرساخت های برق شهرستان و افزایش توان برق قابل عرضه به مشتریان می شود.

در ادامه  فتاحی در مورد تست و بازرسی کنتورهای برق گفت: در این فرآیند، ۱۴۵۰ دستگاه کنتورهای عادی و دیماندی تست و بازرسی شده و ۳۵۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض و اصلاح شده است. علاوه بر این، ۱۶۰ انشعاب کابل فرسوده تعویض و اصلاح شده و ۲۲ فقره انشعاب غیرمجاز جمع آوری شده است. این اقدامات باعث بهبود عملکرد سیستم کنتورهای برق و کنترل مصرف برق می شود.

وی در ادامه افزود:  کنترل پذیری مشترکین کشاورزی با تعویض و اصلاح تابلو به تعداد ۹۵ مشترک با مجموع دیماند ۸.۶ مگاوات، کنترل پذیری مشترکین صنعتی با تعویض و اصلاح تابلو به تعداد ۶۶ مشترک با مجموع دیماند ۵.۷ مگاوات و کنترل پذیری مشترکین عمومی، اداری و سایر مصارف به تعداد ۱۳۵ مشترک در حال انجام است. این اقدامات باعث بهبود مدیریت و کنترل مصرف برق توسط مشتریان مختلف می شود.

در بخش آخر، فتاحی در مورد تعداد کل مشترکان و انشعاب های جدید صحبت کرده است. او اعلام کرده است که تعداد کل مشترکان شهرستان زرندیه ۴۰ هزار و ۱۷۴ مشترک است و در سال جاری ۴۸۲ انشعاب جدید واگذار شده است. این اقدامات باعث افزایش تعداد مشترکان و بهبود دسترسی به برق در شهرستان می شود.