احداث و بهره ‌برداری از ۵۱ ایستگاه توزیع برق در شهرستان آرادان

مدیر توزیع برق شهرستان آرادان از نصب و بهره‌برداری ۵۱ دستگاه پست برق با قدرت دو هزار و ۳۷۵ کیلوولت آمپر در این شهرستان خبر داد. رحمان اشرفی به شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته در طی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح خط فشارمتوسط هوایی جهت رفع حریم منازل مسکونی روستای سرآب رود، بهینه‌سازی سه هزار متر شبکه فشار ضعیف […]

مدیر توزیع برق شهرستان آرادان از نصب و بهره‌برداری ۵۱ دستگاه پست برق با قدرت دو هزار و ۳۷۵ کیلوولت آمپر در این شهرستان خبر داد.

رحمان اشرفی به شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته در طی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح خط فشارمتوسط هوایی جهت رفع حریم منازل مسکونی روستای سرآب رود، بهینه‌سازی سه هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی روستای دولت آباد و تبدیل به کابل خودنگهدار، بهسازی چهارهزار و ۳۹۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستاهای حسین آباد کردها و حسین آباد سهراب خانی با هدف کاهش تلفات برق و تبدیل حدود چهار هزار متر شبکه سیمی سطح شهرستان به کابل خودنگهدار به انجام رسیده است.

وی همچنین اضافه کرد: احداث سه هزار و ۸۰۰ متر شبکه فشارضعیف، توسعه هشت هزار و ۷۹ متر خط ۲۰ کیلوولت، دایر نمودن بیش از سه هزار متر کابل خودنگهدار و اصلاح و بهینه سازی افزون بر ۲۱ کیلومتر شبکه توزیع برق در نقاط مختلف شهرستان را به عنوان مهم ترین فعالیت‌های به اجرا درآمده عنوان نمود.

وی یادآور شد: در سال قبل، مبلغ ۵۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال برای اجرای ۳۳ پروژه عمرانی برق رسانی این شهرستان سرمایه‌گذاری شده است.

اشرفی خاطرنشان کرد: بهسازی شبکه سیمی روستای عدل آباد به کابل خودنگهدار، احداث شبکه فشار متوسط هوایی با هدف رینگ فیدر پاده فروان مسیر حسین آباد، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی شهرک ابوذر داورآباد به کابل خودنگهدار، اصلاح پست های هوایی روستاهای امامزاده عبداله، یاتری علیا، داورآباد و ده سراب و بهسازی شبکه توزیع برق روستای ده سراب با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی، به عنوان برنامه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه برای سال جاری در این شهرستان است.