احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و واگذاری انشعاب برق در بیجار

مدیر توزیع برق شهرستان بیجار از احداث 2250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و واگذاری 255 انشعاب برق درسه ماهه نخست سال جاری به منظور تأمین برق مشترکین جدید در نقاط مختلف شهرستان بیجاربا اعتباری بالغ بر2میلیاردو916میلیون ریال خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، هادی محمدمرادیان مدیر […]

مدیر توزیع برق شهرستان بیجار از احداث 2250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و واگذاری 255 انشعاب برق درسه ماهه نخست سال جاری به منظور تأمین برق مشترکین جدید در نقاط مختلف شهرستان بیجاربا اعتباری بالغ بر2میلیاردو916میلیون ریال خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، هادی محمدمرادیان مدیر برق شهرستان بیجار با بیان اینکه ، بخش توزیع به عنوان مرز مشترک صنعت برق و مشترکین برق از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است ، گفت : به منظور تأمین برق مشترکین جدید ، کاهش شعاع تغذیه شبکه فشار ضعیف ، احداث روشنایی معابر و در نهایت کسب رضایتمندی مردمی ، 2250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در سه ماهه نخست سال جاری با اعتباری بالغ بر2 میلیارد و 916 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسید .
وی همچنین با اشاره به اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری تعداد 225 فقره انشعاب برق در بخش های خانگی ، کشاورزی و سایر مصارف جهت همشهریان نصب گردیده است ، اذعان داشت : تأمین برق مصرف کنندگان عادی با خطوط فشار ضعیف انجام می گیرد و این خطوط آخرین قسمت از زنجیره عظیم گسترده و بهم پیوسته برق رسانی کشور ، پیش از تحویل برق به مصرف کننده نهایی است.
وی در ادامه افزود: از مجموع 255 انشعاب واگذار شده در سه ماهه اول سال جاری ، برای 71 مشترک جدید به دلیل بُعد مسافت تا شبکه فشار ضعیف موجود اقدام به نصب 71 اصله پایه بتونی و احداث 2250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار شد.