احداث سه ایستگاه هوایی توزیع برق در شهرستان شاهرود

مدیرتـوزیع برق شهرستان شاهرود اعلام کرد: در راستای پـروژه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی، سه ایستگاه هوایی توزیع برق در نقاط مختلف نصب و بهره برداری شد. جمال فرخ زاده با اشاره به این که دو دستگاه پست هوایی در شهرک بهارستان بلوار امام علی (ع) و کمربندی پایین قبل از مسجد امام رضا (ع) […]

مدیرتـوزیع برق شهرستان شاهرود اعلام کرد: در راستای پـروژه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی، سه ایستگاه هوایی توزیع برق در نقاط مختلف نصب و بهره برداری شد.

جمال فرخ زاده با اشاره به این که دو دستگاه پست هوایی در شهرک بهارستان بلوار امام علی (ع) و کمربندی پایین قبل از مسجد امام رضا (ع) احداث شده گفت: بهینه سازی 447 متر شبکه فشار ضعیف هوایی، توسعه 274 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار، دایرنمودن 239 متر شبکه فشار ضعیف زمینی، نصب دو دستگاه پست هوایی با قدرت 200 کیلوولت آمپر و نصب 14 اصله پایه برق بتونی، از جمله اقدامات انجام شده محسوب می شوند.

وی با بیان این که یک دستگاه پست هوایی توزیع برق در خیابان آفتاب این شهرستان نصب شده افزود: احداث 557 متر شبکه فشار متوسط هوایی، جابه جایی 260 متر شبکه فشار ضعیف هوایی، نصب یک دستگاه پست هوایی با ظرفیت 250 کیلوولت آمپر، توسعه دو سرخط فشار ضعیف و نصب 11 اصله پایه برق بتونی، به عنوان مهم ترین اقدامات صورت پذیرفته در راستای عملیاتی نمودن این پروژه به شمار می روند.

وی با اظهار این که توسعه شبکه به منظور تامین برق متقاضیان جدید، بهبود پروفیل ولتاژ برق مناطق مورد اشاره، کاهش طول فیدر فشار ضعیف، تقلیل تلفات انرژی الکتریکی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، از جمله اهداف طرح های قید شده محسوب می شوند اضافه کرد: به منظور اجرای پروژه های مورد اشاره، مبلغ چهار میلیارد و 796 میلیون ریال هزینه صرف گردیده است