احداث جاده دسترسی و روکش آسفالت…

 احداث جاده دسترسی و روکش آسفالت خیابان داخلی پست ری گازی – کد فراخوان 12176329 تاریخ : 1399/05/22    خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری شرکت برق منطقه ای تهران (در سال 1399- 1400) – کد فراخوان 11168401 تاریخ : 1399/05/21    خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های رایانه ای شرکت برق منطقه […]