احداث اکسیلاتور شماره ۵ تصفیه خانه آب اکباتان همدان

به گزارش روابط عمومی، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: مراحل تکمیلی ساخت اکسیلاتور شماره ۵ تصفیه خانه آب اکباتان در حال انجام است که پیش بینی می شود با بهره برداری از اکسیلاتور شماره ۵ تصفیه خانه اکباتان حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب […]

به گزارش روابط عمومی، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: مراحل تکمیلی ساخت اکسیلاتور شماره ۵ تصفیه خانه آب اکباتان در حال انجام است که پیش بینی می شود با بهره برداری از اکسیلاتور شماره ۵ تصفیه خانه اکباتان حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب شرب شهر همدان اضافه شود.

حمید رضا نیک داد افزود: با عنایت به لزوم تامین کوتاه مدت بخشی از آب شرب شهر همدان در سالجاری با استفاده از افزایش ظرفیت تصفیه خانه اکباتان، از اوایل سالجاری عملیات اجرایی در دو بخش احداث سازه فلزی و تکمیل ابنیه با اعتباری بالغ بر ۹۰۰۰ میلیون ریال آغاز شد.

وی گفت: این پروژه در بخش فلزی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیون ریال دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد می باشد که شامل اجرای قسمت مخروطی، پل های فلزی و کانال های خروجی آب تصفیه شده اکسیلاتور بوده که در آن ۲۸۰ تن انواع آهن آلات استفاده شده است.

وی افزود: در بخش ابنیه نیز با اعتباری بالغ بر ۷۰۰۰ میلیون ریال دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد شامل تکمیل حوضچه بتنی مقسم ورودی، اجرای خطوط انتقال آب ورودی و خروجی و رنگ آمیزی آنها ، احداث حوضچه و خط انتقال تخلیه لجن و آب بندی اکسیلاتور با مواد پلیمری بوده است .