مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خبر داد:

اجرای ۳۵۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: تاکنون 247 کیلومتر خطوط انتقال و 111 کیلومتر شبکه های توزیع آب در قالب طرح جهاد آبرسانی با هدف تأمین آب شرب سالم و بهداشتی روستاهای محروم استان اجرا شده است.

 اجرای ۳۵۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب در طرح جهاد آبرسانی به روستاهای کردستان

به گزارش برقاب،محمد فرهاد با بیان این مطلب اظهار داشت: همچنین در این راستا اجرای ۳۵۸ کیلومتر ،۳۴ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۴۹۵۰ مترمکعب و ۲۰ باب ایستگاه پمپاژ احداث شده و در مجموع پروژه جهاد آبرسانی روستایی در کردستان ۴۸.۲۶ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز و طی ۳۰ ماه قرار است ۱۶۹ روستای استان را از نعمت آب شرب بهداشتی به صورت پایدار بهره مند کند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد: از این تعداد روستا ۱۲۲ مورد در قالب ۶ مجتمع آبرسانی روستایی و ۴۷ تک روستا قرار دارند و در مجموع ۶۷ هزار نفر از جمعیت روستایی استان زیر پوشش این طرح قرار می گیرند

وی تصریح کرد: پس از اتمام فاز نخست این طرح، با برنامه ریزی های انجام شده قرار است در فاز دوم طرح جهاد آبرسانی، روستاهای دیگری نیز در استان کردستان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره مند شوند.