اجرای 310 متر شبکه توزیع آب در روستای “ریکا” و “بانروشان” شهر صالح آباد

رئیس اداره آب و فاضلاب شهر صالح آباد گفت: با هدف پایداری و ساماندهی توزیع آب شرب در شبکه آبرسانی، افزایش کمی و کیفی فشار آب، این امور ، اقدام به لوله گذاری و توسعه  310 متر شبکه در روستای "ریکا" و "بانروشان"  به صورت امانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، سجاد سهرابیان اظهار داشت:  با توجه به رشد جمعیت و پدیده مهاجرت معکوس از شهر به روستاها و در نتیجه روند روبه رشد توسعه روستاها به

دلیل ساخت اماکن مسکونی این موضوع باعث افزایش تقاضای آب شرب در مناطق روستایی شده است.

لذا عوامل اجرای این امور با رعایت کامل استاندارد‌های لازم، اقدام به توسعه شبکه آب در روستای ریکا و بانروشان از توابع شهر صالح اباد، به طول ۳۱۰متر با لوله پلی اتیلن سایز  ۶۳ میلیمتر نمود.

وی با بیان اینکه اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی این دو روستا باعث افزایش فشار آب می‌شود، افزود: با اجرای این عملیات ضمن ارتقای خدمات، شاهد جلب رضایت مشترکان روستای های مذکور از

وضعیت آبرسانی هستیم.