اجرای ۲۲۴ پروژه توسط امور برق نوسازی توزیع برق تبریز

طی سال ۹۹، تعداد ۲۲۴ پروژه به ارزش ۳۶۳ میلیارد ریال توسط امور برق نوسازی شرکت توزیع نیروی برق تبریز اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، تعداد ۲۱۳ فقره پروژه به ارزش ۳۴۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و تعداد ۱۱ پروژه به ارزش ۱۹ میلیارد ریال نیز در […]

طی سال ۹۹، تعداد ۲۲۴ پروژه به ارزش ۳۶۳ میلیارد ریال توسط امور برق نوسازی شرکت توزیع نیروی برق تبریز اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، تعداد ۲۱۳ فقره پروژه به ارزش ۳۴۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و تعداد ۱۱ پروژه به ارزش ۱۹ میلیارد ریال نیز در آستانه ی تحویل تحول و مرحله ی تایید واحد GIS قرار گرفت.
بیشترین تعداد پروژه های به بهره برداری رسیده ی امور نوسازی طی سال ۹۹، به ترتیب در امور برق ائل گلی با ۴۸ پروژه، امور برق روشنایی با ۴۶ پروژه، امور برق باغمیشه با ۳۹ پروژه و امور برق گلستان با ۳۵ پروژه انجام شده اند.
همچنین پروژه های اجرایی امور نوسازی طی این مدت از نظر مبلغ به ترتیب شامل امور برق باغمیشه و ائل گلی با بیش از ۷۱ میلیارد ریال، امور برق گلستان با ۶۳ میلیارد ریال و امور برق روشنایی با ۵۸ میلیارد ریال است.