اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع برق استان سمنان

دبیر کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان از خاتمه پروژه تحقیقاتی “بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع برق سمنان” خبر داد. حسین خسروی بیان داشت: پروژه مورد اشاره در سال ۹۸ با توجه به نیاز این شرکت درخصوص شناسایی اثرات اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع برق مطرح و تصویب شده و حدود ۱۸ ماه به […]

دبیر کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان از خاتمه پروژه تحقیقاتی “بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع برق سمنان” خبر داد.

حسین خسروی بیان داشت: پروژه مورد اشاره در سال ۹۸ با توجه به نیاز این شرکت درخصوص شناسایی اثرات اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع برق مطرح و تصویب شده و حدود ۱۸ ماه به طول انجامیده و مورد استفاده بخش بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: طراحی و ساخت اینورتر هوشمند تکفاز، ارائه یک رهیافت جدید برای مکان یابی کلیدهای کنترل از راه دور، مدیریت هوشمند مشترکین به منظور کاهش اتلاف های غیرفنی با استفاده از داده کاوی در شرکت توزیع برق سمنان، شناسایی و ارزیابی سناریوهای بحران این شرکت و ارزیابی قابلیت اطمینان پاسخ و همچنین ارائه الگوی توانمندسازی در حوزه نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع برق با تاکید بررعایت اصول ایمنی، به عنوان پنج پروژه تحقیقاتی جاری به شمار می روند که در دست اقدام هستند.

وی با عنوان این که سال گذشته یک جلد کتاب تحت عنوان طراحی و برنامه ریزی بهینه شبکه های توزیع برق توسط علیرضا قیومی از کارکنان این شرکت تالیف شده اظهار داشت: در راستای فعالیت های علمی پژوهشی کارکنان، تعداد ۱۱ مقاله توسط ۲۱ نفر از همکاران شرکت توزیع برق استان به کنفرانس های ملی و بین المللی ارسال گردیده و مورد قبول هیئت های داوری قرار گرفته است.