اجرای نخستین مانور اصلاح شبکه برق برای عبور از پیک تابستان

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای نخستین مانور بهینه سازی شبکه توزیع برق با محوریت عبور از پیک تابستان خبر داد. مصطفی طبیبی افزود: این مانور همزمان با سراسر کشور در تمام شهرستانهای استان برگزار شد. در این پروژه اصلاح شبکه، تبدیل شبکه سیم به کابل خود نگهدار، احداث پست هوایی، […]

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای نخستین مانور بهینه سازی شبکه توزیع برق با محوریت عبور از پیک تابستان خبر داد.

مصطفی طبیبی افزود: این مانور همزمان با سراسر کشور در تمام شهرستانهای استان برگزار شد. در این پروژه اصلاح شبکه، تبدیل شبکه سیم به کابل خود نگهدار، احداث پست هوایی، تعدیل روشنایی معابر، توسعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، بهینه سازی و رفع اشکال فیدرهای پر عارضه، رفع اتصالات سست، افزایش پایداری شبکه و افزایش قابلیت اطمینان انجام گرفت.

وی از دیگر اهداف مانور را ارتقای سطح آمادگی پرسنل به منظور مقابله با بحران های احتمالی، کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده در تابستان برای افزایش پایداری شبکه در ساعات اوج بار عنوان کرد.

در این مانور ۵۸۹ فیدر فشار متوسط و ضعیف و ۶۱۴ نقطه با اتصالات سست بهینه سازی و رفع عیب شد.تعدیل بار یکهزارو ۹۰ چراغ روشنایی معابر نیز از اقدامات اجرا شده در مانور بهینه سازی شبکه توزیع برق بود.