اجرای موفق برنامه های مدیریت بار در قالب 296 هزار تفاهم نامه

سخنگوی صنعت برق از افزایش 11 درصدی مصرف برق صنایع بزرگ در سال جاری خبر داد که در بخش کشاورزی نیز با 4 درصد افزایش همراه بوده و برنامه های مدیریت بار در قالب 296 هزار تفاهم نامه و بدون خدشه به روند تولید ،با موفقیت اجرا شده است. به گزارش پایگاه خبری توانیر ،دکتر مصطفی رجبی […]

سخنگوی صنعت برق از افزایش 11 درصدی مصرف برق صنایع بزرگ در سال جاری خبر داد که در بخش کشاورزی نیز با 4 درصد افزایش همراه بوده و برنامه های مدیریت بار در قالب 296 هزار تفاهم نامه و بدون خدشه به روند تولید ،با موفقیت اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری توانیر ،دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح فرسودگی شبکه های برق از افزایش سرعت عمل در بازسازی و نوسازی شبکه های فرسوده و برنامه ریزی و تامین منابع لازم خبرداد که قطعی های محدود شبکه را کاهش می دهد.
وی توسعه شبکه ها و به مدار آوردن 2200 مگاوات نیروگاه را از اقدامات صنعت برق برای گذر از پیک تابستان 99 عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت نیروگاهی سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد و نباید مسایل مان را با گرانترین روشها حل کنیم از این رو در قالب برنامه های مدیریت بار ، امسال 296 هزار تفاهم نامه را عمدتا با بخشهای صنعتی ،کشاورزی و تجاری برای کاهش مصرف در ساعات اوج بار که 200 تا 300 ساعت در سال را شامل می شود، به امضاء رساندیم و خبر خوب رشد مصرف برق بخشهای تولیدی کشور در سال جهش تولید است که در بخش صنایع بزرگ با 11 درصد و در بخش کشاورزی با 4 درصد افزایش همراه شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر محدودیت مصرف بخشهای تولیدی کشور را براساس تفاهم نامه ، با هماهنگی قبلی و بدون هرگونه اخلال در روند تولید عنوان کرد که به مشترکان همکار با برنامه اجازه می دهد در ساعات غیر اوج بار بیشتر از دیماند تخصیص یافته مصرف کنند که کاملا مبتنی بر صرفه اقتصادی و منافع ملی و بدون خدشه به روند تولید است.
وی توضیح داد: ممکن است به دلایلی نادر مانند بروز اتفاقات در شبکه، میزان ساعات همکاری تفاهم نامه ها افزایش یابد که خوشبختانه امسال هیچ موردی از خاموشی که نیاز باشد از قبل به مشترکان اطلاع دهیم نداشتیم و با اهتمام کارکنان صنعت برق ،ارایه خدمات در شرایط گرما و کرونا به خوبی انجام شد.
دکتر رجبی مشهدی مدت همکاری مشترکان در قالب تفاهم نامه را معمولا تا 15 شهریور ذکر کرد که با توجه به کاهش دما انتظار می رود برنامه های مدیریت بار طی هفته های آتی و با توجه به پایداری شبکه سراسری کاهش یابد.