اجرای مرحله اول واکسیناسیون کارکنان توزیع برق سمنان

مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برعلیه بیماری کرونا انجام شد. معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با عنوان این خبر بیان کرد: در اجرای طرح ملی واکسیناسیون کرونا، با هماهنگی و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، دُز اول این واکسن به کلیه کارکنان تزریق شد. بامداد […]

مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برعلیه بیماری کرونا انجام شد.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با عنوان این خبر بیان کرد: در اجرای طرح ملی واکسیناسیون کرونا، با هماهنگی و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، دُز اول این واکسن به کلیه کارکنان تزریق شد.

بامداد یغمائی اظهار کرد: واکسیناسیون همکاران این شرکت در دو مرحله و براساس مجوزهای صادر شده توسط رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرفت.

وی تصریح کرد: در فاز اول این طرح، 290 نفر از نیروهای راهبری و عملیاتی اعم از قرارداد دائم، مدت معین، شرکتی و حجمی، که مستقیم با مراجعین ارتباط کاری دارند و یا در شبکه های برق مشغول به کار می باشند، به مراکز واکسیناسیون پیش بینی شده معرفی و واکسینه شدند.

یغمائی خاطرنشان کرد: مابقی کارکنان ستادی و اداری به تعداد 595 نفر، برای مرحله دوم برنامه ریزی شده که در این فاز هم، کلیه همکاران واکسن به آنان تزریق شد.

وی یادآور شد: دُز دوم تزریق واکسن کرونا نیز ویژه همکاران این شرکت هماهنگ شده و در تاریخ موردنظر، عملیات واکسیناسیون به اجرا در خواهد آمد.