اجرای مانور کاهش مصرف در سازمانهای استان هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان هرمزگان برای گذر از پیک تابستان ١۴٠٠  به منظور پایش میزان آمادگی تمامی سازمان ها و ادارات در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در تابستان خبر داد. مهندس هاجر عبدی در این باره گفت : مانور کاهش […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان هرمزگان برای گذر از پیک تابستان ١۴٠٠  به منظور پایش میزان آمادگی تمامی سازمان ها و ادارات در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در تابستان خبر داد.

مهندس هاجر عبدی در این باره گفت : مانور کاهش مصرف برق ادارات به منظور پایش میزان آمادگی تمامی  سازمانها و دستگاههای اجرایی هرمزگان در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در عبور از پیک تابستان سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه هفتم اردیبهشت در شرکت های صنعت آب و برق استان هرمزگان اجرا شد.

به گفته وی این مانور  ابتدا به صورت آزمایشی در تمام شرکت های صنعت آب و برق استان هم زمان  با سراسر کشور اجرا شد. مانور سراسری نیز روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه  در دستگاههای اجرایی سراسر کشور به منظور شروع اقدامات عملی اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق و افزایش تاب آوری شبکه و سنجش آماده به کاری دیزل ژنراتورها،  برگزار می شود.

معرفی شرکت توزیع برق به عنوان واحد برتر ایمنی هرمزگان

در آیین معرفی واحدهای برتر ایمنی استان هرمزگان ، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان واحد برتر ایمنی در سال ۹۹ انتخاب شد.

آیین معرفی واحدهای برتر ایمنی همزمان با ۸ اردیبهشت روزجهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای برگزار و شرکت توزیع نیروی برق بخاطر رعایت شاخص های ایمنی در سال گذشته به عنوان واحد برتر معرفی و از سوی هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت. مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در ادامه از مسعود مکاری زاده مدیر دفتر ایمنی شرکت  با اهدای لوح قدردانی کرد.