اجرای فاز یک پروژه آبرسانی مجتمع روستایی لوشاب فریمان

فاز یک پروژه آبرسانی مجتمع روستایی لوشاب فریمان اجرا شد. مدیرامورآبفا فریمان تعهدات این پیمان را ساخت یک باب مخزن به ظرفیت 400 متر مکعب ، اصلاح 3 کیلومتر خط انتقال در روستای لوشاب و هوس، اصلاح شبکه توزیع روستای عشق آباد به طول 3.6 کیلو متر ، استاندارد سازی 230 مورد انشعاب و حصار […]

فاز یک پروژه آبرسانی مجتمع روستایی لوشاب فریمان اجرا شد.
مدیرامورآبفا فریمان تعهدات این پیمان را ساخت یک باب مخزن به ظرفیت 400 متر مکعب ، اصلاح 3 کیلومتر خط انتقال در روستای لوشاب و هوس، اصلاح شبکه توزیع روستای عشق آباد به طول 3.6 کیلو متر ، استاندارد سازی 230 مورد انشعاب و حصار کشی و احداث 10 باب حوضچه شیرآلات با اعتباری بالغ برهشت میلیارد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد.
به گفته موسی رضایی با اجرای این پروژه ، 382 خانوار در طرح اصلاح شبکه روستای عشق آباد و 425 خانوار در روستاهای لوشاب و هوس از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار می شوند.