اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب…

اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب ۹۹/۱۴ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید لوله‌های فولادی پوشش شده مخزن شماره ۳ از مخازن ۱۱۸۳ غرب و حوضچه های خط انتقال آب از سد ماملو به شهر تهران به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۱۱ ۹۰۹۵۱۰/۱۰۱۰۹/د ۲۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه تجدید مناقصه برونسپاری تهیه و […]

۹۹/۱۴ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
۹۰۹۵۱۰/۱۰۱۰۹/د ۲۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
ت ج ۲۹ /۹۹ ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه

 

اطلاعات بیشتر:

https://tender.tpww.ir/