اجرای عملیات ویدئومتری چاهی در دره ارغوان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از اجرای ویدئومتری یک حلقه چاه در دره ارغوان شهر ایلام خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آ ب و فاضلاب استان ایلام ، مهندس رضایی با اعلام این خبر گفت : با توجه به افت سطح منابع تاًمین آب در چاههای […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از اجرای ویدئومتری یک حلقه چاه در دره ارغوان شهر ایلام خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آ ب و فاضلاب استان ایلام ، مهندس رضایی با اعلام این خبر گفت : با توجه به افت سطح منابع تاًمین آب در چاههای قوچعلی ،عملیات ویدئو متری این چاه که در سنوات گذشته حفاری شده بود انجام گردید.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان اظهار داشت: به منظور بهسازی و افزایش آبدهی و شروع عملیات بهره برداری از چاه احداث شده این اقدام یعمل آمده است وی تصریح کرد :عمق این چاه 168 مترو سطح آب در آن در تراز 128 متری قرار دارد که امکان تجهیز و راه اندازی آن با آبدهی حداکثر 20 لیتر در ثانیه وجود دارد.