اجرای عملیات تغییر عمق خط لوله خیابان آزادی قیام دشت

این عملیات عمرانی در پی اجرای طرح تعریض خیابان آزادی قیام دشت بر روی این خط لوله ۱۶۰ میلی متری انجام شد. مدیر امور آب و فاضلاب قیام دشت آبفای منطقه۶ تهران با اعلام این خبر گفت: این خط لوله ۱۶۰ میلی متری در پی اجرای عملیات تعریض خیابان آزادی از سوی شهرداری شهر قیام […]

این عملیات عمرانی در پی اجرای طرح تعریض خیابان آزادی قیام دشت بر روی این خط لوله ۱۶۰ میلی متری انجام شد.
مدیر امور آب و فاضلاب قیام دشت آبفای منطقه۶ تهران با اعلام این خبر گفت: این خط لوله ۱۶۰ میلی متری در پی اجرای عملیات تعریض خیابان آزادی از سوی شهرداری شهر قیام دشت در محدوده تعریض قرار گرفت و به دلیل تغییر سطح خیابان، جابه جایی و تغییر عمق این خط ضرورت یافت.
حسین محسنی دینه رودی افزود: از همین رو به منظور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و حفظ تاسیسات آب از آسیب احتمالی، عملیات اجرایی جابه جایی خط لوله ۱۶۰ میلی متری خیابان آزادی به همت گروه امداد و بهره برداری امور آبفای قیام دشت انجام شد و عمق این خط لوله بیش از ۱.۵ متر افزایش یافت.
امور آب و فاضلاب قیام دشت در شرق شهرستان ری در مسیر بزرگراه امام رضا(ع) واقع است و به ۹ هزار و ۷۹۱ مشترک با جمعیت شهری و روستایی افزون بر ۶۷ هزار نفر خدمات رسانی می کند.