اجرای عملیات انسداد چاه غیرمجاز در داراب

رئیس اداره امور آب شهرستان داراب از عملیات گروههای گشت و بازرسی این اداره در خصوص انسداد چاه غیرمجاز شهرستان خبر داد.سهراب زارع در گفتگو با روابط عمومی آب منطقه ای فارس اظهار نمود: گروههای گشت و بازرسی امور آب داراب در عملیات تازه ای  ضمن انسداد یک چاه غیرمجاز اقدام به توقیف یکدستگاه حفاری غیرمجاز […]

رئیس اداره امور آب شهرستان داراب از عملیات گروههای گشت و بازرسی این اداره در خصوص انسداد چاه غیرمجاز شهرستان خبر داد.سهراب زارع در گفتگو با روابط عمومی آب منطقه ای فارس اظهار نمود: گروههای گشت و بازرسی امور آب داراب در عملیات تازه ای  ضمن انسداد یک چاه غیرمجاز اقدام به توقیف یکدستگاه حفاری غیرمجاز نمودند.

زارع گفت: این گروهها حین گشت زنی متوجه فعالیت یک حلقه چاه غیرمجاز شدند و با هماهنگی با دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی در پی مقابله برآمدند.

وی افزود: عملیات فوق دو روز به طول انجامید و طی آن نیز یکدستگاه حفاری غیرمجاز متعلق به بهره بردار توقیف شد.