اجرای طرح جهاد آبرسانی در روستاهای رباط‌کریم

طرح جهاد آبرسانی در ۹ روستای شهرستان رباط‌کریم و با همکاری آبفای جنوب غربی استان تهران و قرارگاه سپاه در حال اجراست.

به گزارش برقاب، مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران با اعلام خبر گفت: این طرح شامل نوسازی خطوط انتقال رباط‌کریم شبکه‌های آب‌رسانی و بیش از ۳۰۰۰ رشته انشعاب است که از اوایل آذر ماه امسال آغاز شده و سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

یوسف عرفانی‌نسب افزود: این طرح شامل۵۴ کیلومتر اصلاح خطوط و شبکه‌های آبرسانی در روستاهای انجم‌آباد، پیغمبر، منجیل‌آباد، حصارمحتر، کیکاور، الارد، پرندک، حسین‌آباد و یقه است.

به گفته مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران برای این طرح اعتباری معادل ۲۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده است.