اجرای طرح توسعه و بهسازی ۲۳۱ کیلومتر شبکه توزیع برق در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح توسعه و بهسازی 231 کیلومتر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف از آغاز امسال تا به حال به اجرا درآمده است.

رضا علی اصغری با اشاره به این که عملیات احداث ۷۶ کیلومتر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف هوایی و زمینی به منظور تامین برق مشترکان جدید به انجام رسیده گفت: در راستای پایداری خطوط برق رسانی و ارتقای ضریب اطمینان شبکه، ۱۵۵ کیلومتر شبکه توزیع برق استان از شروع سال جاری تاکنون اصلاح شده است.

وی با عنوان که برای تغذیه برق مشترکان جدید ۷۸ ایستگاه هوایی و یک پست زمینی توزیع برق احداث شده است افزود: بهینه سازی ۱۳۴ پست هوایی و هفت دستگاه پست زمینی، از دیگر اقدامات صورت پذیرفته به شمار می رود.

علی اصغری با اظهار این که یک هزار و ۲۱۱ دستگاه چراغ جدید در سامانه روشنایی معابر استان دایر گردیده یادآور شد: اصلاح ۸۹۸ دستگاه چراغ روشنایی، در زمره اقدامات به عمل آمده توسط واحدهای اجرایی این شرکت است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اجرای طرح های توسعه ای ذکر شده، مبلغ ۴۸۵ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.