اجرای طرح تست و بازرسی ۱۱۵ هزار اشتراک برق در استان سمنان

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح تست و بازرسی ۱۱۵ هزار دستگاه لوازم اندازه گیری برق در استان خبر داد. محمدرضا لشکری گفت: از مجموع این تعداد، ۱۰۰ هزار اشتراک در بخش عادی و ۱۵ هزار اشتراک در بخش دیماندی، کارکرد لوازم اندازه گیری منصوبه مورد آزمایش واقع […]

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح تست و بازرسی ۱۱۵ هزار دستگاه لوازم اندازه گیری برق در استان خبر داد.

محمدرضا لشکری گفت: از مجموع این تعداد، ۱۰۰ هزار اشتراک در بخش عادی و ۱۵ هزار اشتراک در بخش دیماندی، کارکرد لوازم اندازه گیری منصوبه مورد آزمایش واقع شده است.

وی با اشاره به این که ۳۵۰ اشـتراک دارای انشعاب غـیرمجاز در اسـتان کشف، جمع آوری و تعیین تکلیف گردیده اند افزود: یک هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور معیوب نیز شناسایی و تعویض آنها به انجام رسیده است.

لشکری اضافه کرد: در طی سال قبل، ۲۰۰ دستگاه تابلوی هوشمند قابل قطع از راه دور در سطح استان نصب گردیده و حدود هفت مگاوات از پیک مصرف استان در ایام تابستان با بهره گیری از این تابلوها کاهش یافته است.

وی با بیان این که از سوی همکاران این شرکت شناسایی بیش از ۲۰ مزرعه رمز ارز و محاسبه مبالغ مربوط به انرژی و خسارت وارده، به عمل آمده و با هماهنگی نهادهای ذی ربط جمع آوری شده اند تصریح کرد: به منظور محاسبه تلفات انرژی الکتریکی، طرح قرائت همزمان مشترکان مربوط به فیدر ۱۷ شهریور سمنان به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان ساخت: تست و بازرسی بیش از ۱۲۰ هزار انشعاب برق، اجرای رزمایش های تست و بازرسی در راستای کشف انشعاب های غیرمجاز، افزایش سطح هوشمندسازی شبکه با توسعه کنتورهای هوشمند، توسعه کنتورهای مرجع، هوشمندسازی چاه های کشاورزی برای مشارکت در طرح های مدیریت مصرف و همچنین توسعه نرم افزارهای اندرویدی در حوزه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، از جمله برنامه های در دست اقدام برای سال جاری به شمار می روند.