اجرای طرح تحقیقاتی بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران فراخوان اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب را تا روز چهارشنبه 22 مرداد ماه تمدید کرد.شایان ذکر است شرکت مدیریت منابع آب ایران طی فراخوانی کلیه دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و کلیه پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی، خبرگان و […]

شرکت مدیریت منابع آب ایران فراخوان اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب را تا روز چهارشنبه 22 مرداد ماه تمدید کرد.شایان ذکر است شرکت مدیریت منابع آب ایران طی فراخوانی کلیه دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و کلیه پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی، خبرگان و متخصصین را یرای اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب به مشارکت دعوت کرد.

 در این فراخوان شاخص گزینش بهترین پیشنهاد به شرح ذیل آعلام شده است:

  • شرح خدمات تفصیلی
  • روش تحقیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
  • میزان انطباق طرح پیشنهادی با RFP مربوطه
  • ارائه روش های خلاقانه در راستای تسریع و کیفیت اهدافRFP
  • برنامه پژوهشگر جهت استفاده کاربردی از نتایج
  • تناسب برآورد هزینه های درخواستی با پروژه
  • ارائه روش های جذب سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ( مشارکت مالی در انجام طرح)
  • ارائه روش های جلب همکاری های بین المللی
  • ارزیابی تیم تحقیقاتی پروژه ( وجود تخصص های مورد نیاز، سطح تحصیلات، سوابق پژوهشی و ….)

   در این فراخوان همچنین آمده است:  با توجه به ماهیت پروژه و اهمیت آن به عنوان اولویت بخش آب کشور و به منظور قضاوت عادلانه توسط کمیته راهبری جهت گزینش پروپوزال اصلح، پیشنهاد می شود دقت لازم در تکمیل فرم پیشنهاد پروژه بعمل آید و بصورت شفاف و صریح بخش های مختلف تکمیل شود.

علاقه مندان  می توانند برای  آگاهی بیشتر از  فرآیند ارزیابی پیشنهادات و دریافت فرم پیشنهاد پروپوزال به آدرس  www.research.wrm.ir

گروه تحقیقات کاربردی  شرکت مدیریت منابع آب ایران  مراجعه و یا با  با شماره تلفن 43680626 تماس حاصل فرمایید.

خاطر نشان می سازد، مهلت ارائه پیشنهادات دریافتی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 22 مرداد ماه می باشد