اجرای طرح انتقال آب شرب سد نهند برای گذر از تنش آبی ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از اجرای طرح انتقال اصلاحی هفت کیلومتری آب شرب سد نهند برای گذر از تنش آبی ۱۴۰۰ در تبریز به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه مدت کنترل تنش آبی در زمان پیک مصرف خبر داد. “یوسف غفارزاده” هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان انتقال آب با اصلاح […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از اجرای طرح انتقال اصلاحی هفت کیلومتری آب شرب سد نهند برای گذر از تنش آبی ۱۴۰۰ در تبریز به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه مدت کنترل تنش آبی در زمان پیک مصرف خبر داد.

“یوسف غفارزاده” هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان انتقال آب با اصلاح هفت کیلومتر خط انتقال اصلاحی در بازه آسیب دیده و فرسوده قدیمی عنوان کرد و افزود: این اقدام موجب کاهش ظرفیت خط انتقال از هزار لیتر در ثانیه به کمتر از ۶۰۰ لیتر در ثانیه می‌شد.

وی اضافه کرد: این پروژه یکی از راه حل‌های کوتاه مدت برای کنترل تنش آبی احتمالی در سال ۱۴۰۰ است که با اجرای آن، ظرفیت خط انتقال از به ۹۵۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده برای جذب اعتبارات تنش آبی، مبلغ اندکی از اعتبار لازم به دستمان رسیده که امیدواریم با تسریع در تخصیص اعتبارات بتوانیم در اجرای به موقع طرح، بیشترین کمک را به کنترل تنش آبی ۱۴۰۰ تبریز بکنیم.