اجرای طرح آبرسانی به سبزوار از دشت بفره نیازمند اعتبار ملی

جلسه  مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار گزارشی از فعالیت هیات مدیره طی سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 99 را ارائه کرد وگفت : دست یابی به شاخص های کمی و کیفی […]

جلسه  مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار گزارشی از فعالیت هیات مدیره طی سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 99 را ارائه کرد وگفت : دست یابی به شاخص های کمی و کیفی آب ، توسعه شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ، بازچرخانی و استفاده از پساب با کیفیت مناسب ، برنامه ریزی و اجرای طرح های عملیاتی با هدف کاهش تلفات و آب بدون در آمد و اصلاح شبکه های فرسوده آب و فاضلاب ، ارتقا رضایت مشترکین و احقاق حقوق خدمت گیرندگان از طریق استقرار نظام های پاسخگویی به مشترکین از راهبردهای بخش آب و فاضلاب شرکت می باشد.

حسین ریاضی برنامه های شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب توحید شهر ، واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی و توسعه و ساخت تجهیزات دانش بنیان صنعت آب و فاضلاب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار با اشاره به چالش های شرکت افزود : این شرکت با کمبود مخزن ذخیره به میزان حداقل 20هزارمترمکعب برای شهر سبزوار ، کمبود ظرفیت تامین آب در مواقع پیک مصرف ، کمبود و ظرفیت مخازن ذخیره آب در سطح روستاها و فرسودگی شبکه های آب و فاضلاب مواجه است و نیاز به اجرای مدول دو تصفیه خانه فاضلاب فعلی این شهر و تخصیص اعتبارات عمرانی برای اجرای پروژه های این صنعت و استفاده از منابع جاری برای این پروژه ها دارد.

ریاست مجمع و مدیر عامل آبفا خراسان رضوی هم از اقدامات مناسب شرکت آب و فاضلاب سبزوار از بدو یکپارچگی و مدیریت خوبی که در تابستان شکل گرفته تقدیر وتشکر کرد.

سید ابراهیم علوی گفت : تامین آب پایدار بلند مدت برای شهرستان سبزوار از اولویت  و اهمیت  ویژه برخوردار است که دراین خصوص جلسات متعددی برگزار شده که با بهره گیری از پتانسیل نمایندگان این شهر بتوان  سبزوار در ردیف بودجه پیوست قانون قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد : با توجه به اجرای بیش از 90 درصد پروژه جمع آوری  فاضلاب در سبزوار،  این امر می تواندسبزوار را به عنوان  اولین شهر در استان خراسان رضوی  در بحث تکمیل چرخه آب پیشرو قرار دهد.

عضو اصلی هیات مدیره و نماینده سهام شهرداری هم خواستار تخصیص اعتبارات برای اجرای  به موقع پروژه ها شد ، تا از  توانمندی های  این شرکت به نحو مناسب استفاده شود.

در ادامه معاون فرماندار شهرستان سبزوار گفت : اجرای طرح آبرسانی فاز سه دشت بفره که از ضروریات شهر سبزوار در بحث آبرسانی می باشد نیاز به تخصیص اعتبارات ملی و ویژه دارد.

در پایان جلسه عادی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب  شهرستان سبزوار با تایید واعلام رضایت کلیه سهامداران از عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و پرسنل این شرکت  به اتمام رسید.