اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در آذربایجان غربی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیش بینی اجرای ۱۱۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در سال جاری در استان خبر داد. علیرضا رضوی اظهار داشت: اجرای ۶۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب پیش بینی شده از محل اعتبارات عمرانی و ۵۵ کیلومتر نیز از محل اعتبارات جاری خواهد […]

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیش بینی اجرای ۱۱۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در سال جاری در استان خبر داد.

علیرضا رضوی اظهار داشت: اجرای ۶۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب پیش بینی شده از محل اعتبارات عمرانی و ۵۵ کیلومتر نیز از محل اعتبارات جاری خواهد بود.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای بوکان، قره ضیاالدین، ارومیه، مهاباد و خوی اجرا شده است.

وی در خصوص اجرای خطوط انتقال فاضلاب نیز اظهار کرد: برای سال جاری ۹ کیلومتر خط انتقال فاضلاب پیش بینی شده که در صورت اخذ موافقت نامه های مربوطه و تامین اعتبارات مورد نیاز، در شهرهای ارومیه، بوکان، تکاب، جالدران، خوی، سردشت و ماکو به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، جمعیت تحت پوشش سامانه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در استان را ۷۶ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: یک میلیون و ۹۲۳هزار نفر از جمعیت استان درشهرهای ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، قره ضیاالدین، مهاباد، میاندوآب و نقده از مزایای سامانه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب برخوردار هستند.