اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوه آبفای منطقه یک

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از اجرای بیش از 2500 متر شبکه فاضلاب در محدوده تحت پوشش این شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد. سعید الکایی گفت: بر اساس برنامه، امسال باید 5000 متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده آبفای منطقه یک شهر تهران اجرا شود و تاکنون […]

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از اجرای بیش از 2500 متر شبکه فاضلاب در محدوده تحت پوشش این شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد.

سعید الکایی گفت: بر اساس برنامه، امسال باید 5000 متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده آبفای منطقه یک شهر تهران اجرا شود و تاکنون 52 درصد از برنامه عملیاتی شده است.

وی همچنین از اصلاح 422 متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نیمه نخست امسال در محدوده تحت پوشش آبفای منطقه یک شهر تهران خبر داد و افزود: در دوره یادشده، یکهزار و 534 رشته انشعاب جدید فاضلاب در نواحی سه‌گانه این شرکت نصب شده است.

الکایی برنامه امسال این شرکت را نصب 5000 انشعاب فاضلاب اعلام کرد و افزود: تاکنون 31 درصد این برنامه عملیاتی شده است.

معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه یک شهر تهران هم‌چنین اصلاح 80 رشته انشعاب فاضلاب را از دیگر اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال عنوان کرد.