اجرای خط انتقال آب چاه های بهاباد

مدیر امور آبفای بهاباد از اجرای خط انتقال آب چاه های بهاباد به مخازن این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان یزد؛ لطفی مدیر امور آبفای بهاباد گفت: با اجرای خط انتقال آب از چاه های بهاباد به مخزن این شهرستان حدود ۱۶ هزار نفر از بخش مرکزی و ۱۲ روستا از توابع بهاباد از بهبود فشار آب و آب شرب پایدار در پیک مصرف ماهها گرم برخوردار می شوند.

او به پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی در حال اجرا است.

مدیر امور آبفای بهاباد بر مدیریت مصرف آب برای گذر از تنش آبی تابستان پیش رو تاکید کرد و ادامه داد: این خط انتقال با طول سه هزار و ۱۰۰ متر که با لوله ۲۵۰ میلیمتر پلی اتیلن لوله گذاری می شود چهار چاه این شهرستان را به مخازن آن متصل می کند.