اجرای تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان از طریق تسهیلات ماده ۵۶

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از پیگیری شرکت، جهت تسریع در اخذ تسهیلات ماده ۵۶ از بانک ملی، برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان به عنوان یکی از طرح های مصوب سفر ریاست محترم جمهور به اصفهان، خبر داد.

اجرای تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان از طریق تسهیلات ماده ۵۶

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان؛ حسین اکبریان با بیان اینکه اخذ تسهیلات ماده ۵۶ به منظور تامین منابع مالی جهت احداث تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضلاب شهرستان گلپایگان در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به محدودیت اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیر استفاده از تمامی ظرفیت های قانون بودجه از قبیل بند ز تبصره ۴ قانون (ماده ۵۶ قانون الحاق) برای ایجاد طرح های فاضلاب در سطح استان هستیم.

وی افزود: از آنجاییکه ایجاد تاسیسات فاضلاب بسیار هزینه بر است درصدد هستیم از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های موجود در قوانین و مقررات و بخش سرمایه گذاری در کشور استفاده نموده ودر این راستا زمینه های مناسب برای مشارکت سرمایه گذاران داخلی به صورت فاینانس و بیع متقابل فراهم نموده ایم، بطوریکه تشویق بخش خصوصی و تعاونی جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه، موضوع ماده ۵۶ برای ایجاد تاسیسات فاضلاب گلپایگان گفت: احداث تصفیه خانه فاضلاب گلپایگان پس از عقد تفاهم نامه با بانک ملی عملیاتی خواهد شد.