اجرای بی‌وقفه پروژه احداث نیروگاه خورشیدی یزد

مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد، از اجرای بی‌وقفه پروژه احداث این نیروگاه پس از یک ماه از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: در حال حاضر خاکبرداری حدود 7000 متر مکعب از محل اجرای طرح خورشیدی نیروگاه یزد در حال انجام است رضا سلمان‌نژاد افزود: با شروع عملیات اجرایی پروژه طرح خورشیدی تاکنون حدود […]

مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد، از اجرای بی‌وقفه پروژه احداث این نیروگاه پس از یک ماه از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: در حال حاضر خاکبرداری حدود 7000 متر مکعب از محل اجرای طرح خورشیدی نیروگاه یزد در حال انجام است

رضا سلمان‌نژاد افزود: با شروع عملیات اجرایی پروژه طرح خورشیدی تاکنون حدود 7000 متر مکعب خاک نباتی جمع آوری و بیش از 4000 متر مکعب به بیرون حمل شده است.
مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد افزود: در این مدت بیش از 50 درصد از عملیات تسطیح بستر گودال‌های شمالی و جنوبی به میزان 26 هزار متر مربع انجام شده است و به زودی عملیات خاک ریزی شروع خواهد شد.
وی یادآور شد: نیروگاه 17 مگاواتی خورشیدی یزد در زمینی به وسعت 40 هکتار، واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت 40 ماه به بهره برداری برسد.​