اجرای بی‌وقفه پروژه احداث نیروگاه خورشیدی یزد

مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد، از اجرای بی‌وقفه پروژه احداث این نیروگاه پس از یک ماه از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: در حال حاضر خاکبرداری حدود ۷۰۰۰ متر مکعب از محل اجرای طرح خورشیدی نیروگاه یزد در حال انجام است رضا سلمان‌نژاد افزود: با شروع عملیات اجرایی پروژه طرح خورشیدی تاکنون حدود […]

مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد، از اجرای بی‌وقفه پروژه احداث این نیروگاه پس از یک ماه از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: در حال حاضر خاکبرداری حدود ۷۰۰۰ متر مکعب از محل اجرای طرح خورشیدی نیروگاه یزد در حال انجام است

رضا سلمان‌نژاد افزود: با شروع عملیات اجرایی پروژه طرح خورشیدی تاکنون حدود ۷۰۰۰ متر مکعب خاک نباتی جمع آوری و بیش از ۴۰۰۰ متر مکعب به بیرون حمل شده است.
مجری طرح نیروگاه خورشیدی یزد افزود: در این مدت بیش از ۵۰ درصد از عملیات تسطیح بستر گودال‌های شمالی و جنوبی به میزان ۲۶ هزار متر مربع انجام شده است و به زودی عملیات خاک ریزی شروع خواهد شد.
وی یادآور شد: نیروگاه ۱۷ مگاواتی خورشیدی یزد در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار، واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت ۴۰ ماه به بهره برداری برسد.​