اجرای آسفالت جاده جایگزین روستای بالادست سد مراش

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید اجرای آسفالت جاده جایگزین روستای بالادست سد مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی ۰ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶  

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
اجرای آسفالت جاده جایگزین روستای بالادست سد مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی ۰ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶