اثری ماندگار از رئیس جمهور شهید

آبرسانی به زاهدان و سیستان

وعده‌ای که روی زمین نماند؛ اثری ماندگار از رئیس جمهور شهید

به گزارش خبرگزاری برقاب : افتتاح طرح جامع آبرسانی به زاهدان و سیستان، نیروگاه بادی میل نادر، سد شهری کور و ۲۵ طرح دیگر وزارت نیرو با بیست هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان