اتمام عملیات احداث پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت شهرستان ریگان

عملیات احداث پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت شهرستان ریگان با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید و این پست برقدار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، مجری پست ریگان ضمن اعلام این خبر گفت: این پروژه دارای ۲ فیدر خط ۱۳۲ کیلوولت قابل توسعه به ۴ فیدر، ۲ […]

عملیات احداث پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت شهرستان ریگان با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید و این پست برقدار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، مجری پست ریگان ضمن اعلام این خبر گفت: این پروژه دارای ۲ فیدر خط ۱۳۲ کیلوولت قابل توسعه به ۴ فیدر، ۲ فیدر ترانس۱۳۲ به کیلوولت هر یک به قدرت ۵۰مگاولت آمپر و جمعاً ۱۰۰ مگاولت آمپر و ۱۶ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت قابل توسعه تا ۲۰ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت جهت تغذیه بارهای خانگی و کشاورزی منطقه است.
حسین صادقی نژاد در خصوص اهمیت احداث این پست تصریح کرد: تا کنون تغذیه برق شهرستان ریگان صرفاً از طریق خطوط ۲۰ کیلوولت منشعب از پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت محمدآباد انجام می گرفت که به دلیل بعد مسافت پست مذکور از شهرستان ریگان و توابع آن موجب افت شدید ولتاژ در برق تحویل شده به مشترکین بوده است.
وی افزود: با احداث این پست ضمن رفع مشکل افت ولتاژ و اصلاح ولتاژ مصرفی مشترکین با برقراری رینگ پستهای ریگان – محمدآباد – رستم آباد اطمینان شبکه فوق توزیع در این مناطق بهبود قابل توجه ای خواهد یافت و همچنین با بهره برداری از این پست امکان تامین بارهای کشاورزی و صنعتی حداقل تا ۱۰ سال آینده مرتفع خواهد شد.