اتمام دیوارکشی سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر فامنین

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان همدان ضمن اشاره به ساخت و نصب دیوارهای پیش ساخته تصفیه خانه فاضلاب فامنین گفت: با نصب دیوارهای مذکور، عملیات دیوارکشی سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر فامنین به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، فرهاد بختیاری فر با اشاره به پروژه […]

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان همدان ضمن اشاره به ساخت و نصب دیوارهای پیش ساخته تصفیه خانه فاضلاب فامنین گفت: با نصب دیوارهای مذکور، عملیات دیوارکشی سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر فامنین به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، فرهاد بختیاری فر با اشاره به پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان فامنین گفت: این پروژه در حال حاضر در مرحله دیوارکشی یا محصورساختن تصفیه خانه مذکور است.
وی ضمن ارائه توضیحاتی، با بیان اینکه در پروژه مذکوردو قرارداد به منظورخرید و نصب دیوارهای پیش ساخته منعقد شد،عنوان کرد: دو شرکت پایا بتن کردستان و فولاد دژکژال در تهیه و نصب دیوارهای مذکور همکار ما بودند.
بختیاری فر با اشاره به اینکه شرکت فلات برترایرانیان نیزدرپروژه مذکور، بررسی و آمایش مستمر را از مرحله بتن ریزی در دستور کار خود قرار داد، عنوان کرد: برهمین اساس، شرکت متولی، عملیات بررسی مقاوت بتن ها، بررسی میل گردها و قالب های در نظر گرفته شده و دیگر موارد درخواست شده از سوی شرکت را با حضورناظر عالی شرکت آب و فاضلاب استان همدان به انجام رساند.
وی با بیان این توضیحات که سال گذشته کلیه دیوارهای پیش ساخته مرحله به مرحله از دیوان دره به فامنین منتقل شد، اظهارداشت: دیوارهای مذکور به طول ۷۰۰ متر و در ۱۷۵ قطعه تهیه شد که پس از تحویل توسط شرکت فولاد دژ کژال نصب شد.
بختیاری فرهمچنین با اذعان به اینکه تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب فامنین منوط به تامین اعتبارمی باشد عنوان کرد: تا پایان سال گذشته ۸۰ درصد عملیات نصب دیوارها به انجام رسیده بود که خوشبختانه در دو هفته ابتدایی سال جاری کار نصب دیوارها به اتمام رسید.