اتصال واحد ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق

واحد یک بخار نیروگاه بیستون با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات پس از رفع اشکال روتور ژنراتور به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. واحد یک بخار نیروگاه بیستون پساز رفع اشکال ناشی از ارت فالت روتور ژنراتور و انجام عملیات ساید بالانس، با موفقیت به شبکه سراسری برق پیوست. نیروگاه ۶۴۰ مگاواتی بیستون با دو واحد […]

واحد یک بخار نیروگاه بیستون با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات پس از رفع اشکال روتور ژنراتور به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

واحد یک بخار نیروگاه بیستون پساز رفع اشکال ناشی از ارت فالت روتور ژنراتور و انجام عملیات ساید بالانس، با موفقیت به شبکه سراسری برق پیوست.

نیروگاه ۶۴۰ مگاواتی بیستون با دو واحد بخاری به ظرفیت نامی ۳۲۰ مگاوات، در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان واقع شده است