اتصال واحد 320 مگاواتی نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق

واحد یک بخار نیروگاه بیستون با ظرفیت 320 مگاوات پس از رفع اشکال روتور ژنراتور به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. واحد یک بخار نیروگاه بیستون پساز رفع اشکال ناشی از ارت فالت روتور ژنراتور و انجام عملیات ساید بالانس، با موفقیت به شبکه سراسری برق پیوست. نیروگاه ۶۴۰ مگاواتی بیستون با دو واحد […]

واحد یک بخار نیروگاه بیستون با ظرفیت 320 مگاوات پس از رفع اشکال روتور ژنراتور به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

واحد یک بخار نیروگاه بیستون پساز رفع اشکال ناشی از ارت فالت روتور ژنراتور و انجام عملیات ساید بالانس، با موفقیت به شبکه سراسری برق پیوست.

نیروگاه ۶۴۰ مگاواتی بیستون با دو واحد بخاری به ظرفیت نامی ۳۲۰ مگاوات، در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان واقع شده است