اتصال شبکه آبرسانی شهرک سهرابیه به شبکه توزیع آب مهرشهر

شهرک سهرابیه پس از اتمام عملیات آبرسانی به شبکه توزیع آب منطقه عمومی مهرشهر متصل شد. کاوس اکبری مدیر منطقه آبفا مهرشهر گفت : هم‌زمان با ساخت‌وسازهای جدید، توسعه فضای شهری و رشد جمعیت، توسعه شبکه توزیع آب شهری برای بهره‌مندی ساکنان این مناطق از آب شرب بهداشتی وسالم امری الزامی است ولذا عملیات توسعه […]

شهرک سهرابیه پس از اتمام عملیات آبرسانی به شبکه توزیع آب منطقه عمومی مهرشهر متصل شد.

کاوس اکبری مدیر منطقه آبفا مهرشهر گفت : هم‌زمان با ساخت‌وسازهای جدید، توسعه فضای شهری و رشد جمعیت، توسعه شبکه توزیع آب شهری برای بهره‌مندی ساکنان این مناطق از آب شرب بهداشتی وسالم امری الزامی است ولذا عملیات توسعه شبکه آب‌رسانی به‌ منظور ایجاد خطوط ارتباطی و رینگ این مناطق با شبکه توزیع آب شهری در دستور کار قرار گرفت.

اکبری افزود : پیرو تحویل گیری آبرسانی سهرابیه در خرداد ماه سال گذشته شرکت آب و فاضلاب اقدام به تهیه وتدوین برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت برای تأمین آب منطقه سهرابیه نمود.

وی در این خصوص توضیح داد : اولین اقدام تعویض لوله جدار و انجام تعمیرات اساسی بر روی چاه تأمین آب منطقه بود ،که ظرف کمتر از ۲۰ روز بلافاصله پس از تحویل گیری انجام شد،  برنامه دوم ومیان مدت اجرای خط انتقال به طول حدود ۱۸۰۰ متر لوله با اعتبار بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال بود که عملیات اجرایی آن و اتصال به شبکه سهرابیه در قالب عملیات جهادی در پایان فروردین سال جاری انجام پذیرفت.

نامبرده در ادامه افزود : با برنامه ریزی بعمل آمده مقدمات حفروتجهیز چاه دوم منطقه به عنوان برنامه بلند مدت در دست پیگیری است.که امید است با اجرای برنامه های فوق تأمین آب مشترکین شهرک سهرابیه به نحو احسنت انجام گیرد.

اکبری در پایان از مشترکین خواست با مدیریت مصرف خود در ایام پیشینه مصرف برخورداری همگان را از آب شرب امکان پذیر نمایند.