اتصال خط انتقال مخزن و ایستگاه روستاهای پمپاز مجتمع ارسی

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از اتصال خط انتقال مخزن و ایستگاه پمپاز مجتمع ارسی بعد از تکمیل شدن پروژه های مخزن و خط انتقال این مجتمع خبر داد

به گزارش برقاب، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از اتصال خط انتقال مخزن و ایستگاه پمپاز مجتمع ارسی بعد از تکمیل شدن پروژه های مخزن و خط انتقال این مجتمع خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی ، تقی پاشایی گفت : با توجه به عمر بالای لوله ها و فرسودگی لوله های خطوط انتقال مجتمع ۳ روستایی ارسی (ارسی ، چشمه ، آغبلاغ ولدیان)که دچار ترکیدگی های زیاد بود و همچنین گرفتگی لویل ها برا اثر رسوب بود ، اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت .پاشایی تصریح کرد : اجرای خط انتقال و مخزن ۲۰۰ متر مکعبی توسط امور عشایر انجام و بعد از تحویل پروژه اتصال مخزن به خطوط انتقال از طریق ایستگاههای پمپاز توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در ۷ نقطه به انجام رسید .وی اظهار داشت : با توجه به اینکه مخزن قدیمی روستای آغبلاغ ولدیان در کد ارتفاعی مناسبی احداث نشده بود و بالادست روستا همواره با مشکل قطعی آب و افت فشار آب روبرو بودند ، با بهره برداری از مخزن این مشکل آب در این روستا نیز رفع شد .سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی افزود : با اصلاح سایز و عمق لوله گذاری و احداث شیرهای هوا و تخلیه از قطعی آب شرب در روستاهای مجتمع ارسی جلوگیری و همچنین وقوع اتفاقات پی در پی در خط انتقال نیز مرتفع شد.