ابلاغ دستورالعمل صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف و فساد در صنعت برق

مدیرعامل شرکت توانیر، دستورالعمل صیانت و حمایت ازگزارشگران تخلف و فساد در صنعت برق را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که در راستای اجرای آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی و با توجه به  مصوبه هیات وزیران و قانون ارتقا سلامت اداری تدوین شده است، توسط مهندس محمد حسن متولی زاده […]

مدیرعامل شرکت توانیر، دستورالعمل صیانت و حمایت ازگزارشگران تخلف و فساد در صنعت برق را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که در راستای اجرای آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی و با توجه به  مصوبه هیات وزیران و قانون ارتقا سلامت اداری تدوین شده است، توسط مهندس محمد حسن متولی زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، امضا و به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ شد.

هموطنان در صورت مشاهده تخلفات مشاهده شده را در سامانه سمات به آدرس  https://www.tavanir.org.ir/samaat ثبت نمایند.
خاطرنشان می شود : سامانه ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات) در راستای اجرای ماده (۲۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه اندازی شده است و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایات و درخواستهای مردم در حوزه ی خدمات برق رسیدگی می کند.
در معرفی این سامانه آمده است:  چنانچه از نحوه ی ارایه ی خدمات، نقض قوانین و مقررات و عدم انجام وظیفه از سوی مسئولین شرکتهای توزیع نیروی برق یا شرکتهای برق منطقه ای شکایتی داشته و خواهان رسیدگی و احقاق حق در زمینه های مربوطه می باشید و یا از سوء جریانات اداری نظیر اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری، تضییع اموال عمومی و دولتی، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می توانید موضوع را از طریق “سمات” اعلام نمایید تا وفق ضوابط و مقررات به آن رسیدگی شود.
برپایه این گزارش، در این سامانه، امکان ثبت تخلف و استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز نیز وجود دارد.
شایان ذکر است شکایات و درخواستهای ثبت شده جهت رسیدگی به شرکتهای مرتبط ارسال و پاسخ لازم پس از بررسی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.
همچنین تمام اطلاعات هویتی اعلام کنندگان فساد و تخلف، در شرکت توانیر محفوظ  خواهد ماند.