آگاه سازی محتوای پیامک های ارسالی به مشترکان

برقراری ارتباط زنده با شبکه خبر در خصوص آگاه سازی محتوای پیامک های ارسالی به مشترکان از طریق تماس تصویری با مهندس کامبیز ناظریان ، قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ #صنعت برق همیشه_بیدار

برقراری ارتباط زنده با شبکه خبر در خصوص آگاه سازی محتوای پیامک های ارسالی به مشترکان از طریق تماس تصویری با مهندس کامبیز ناظریان ، قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

#صنعت برق همیشه_بیدار